Xoá màu nền hình trong Word để in không bị đenCó nhiều khi bạn chèn hình có màu vào Word nhưng chỉ có nhu cầu in đen trắng, hãy làm như vậy để khi in không bị lemm màu đen..

Liên hệ với tôi nếu bạn cần!
FB:
Tham gia nhóm FB:
Blog:

Nguồn:https://hoadontiendien.com/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *