VIỆT NAM HÓA CHIẾN TRANH VÀ ĐÔNG DƯƠNG HÓA CHIẾN TRANH“Việt Nam hóa chiến tranh” là một hình thức chiến tranh xâm lược thực dân mới của Mĩ, được tiến hành bằng quân đội tay sai là chủ yếu, có sự phối hợp về hỏa lực, không quân, hậu cần của Mỹ, do cố vấn Mỹ chỉ huy và mở rộng chiến tranh ra toàn Đông Dương, thực hiện chiến lược Đông Dương hóa chiến tranh.
Âm mưu:
– Dùng người Việt đánh người Việt và dùng người Đông Dương đánh người Đông Dương
– Chia cắt lâu dài nước Việt Nam, biến miền Nam thành một quốc gia riêng biệt, thành thuộc địa kiểu mới và căn cứ quân sự của Mỹ.
Thủ đoạn:
– Rút dần quân viễn chinh Mỹ và quân chư hầu khỏi miền Nam. Tăng cường xây dựng và viện trợ cho quân ngụy để quân ngụy có thể tự đứng vững và tự gánh vác lấy chiến tranh.
– Tăng cường đầu tư vốn, kĩ thuật phát triển kinh tế miền Nam, vừa để lừa bịp vừa để bóc lột nhiều hơn nhằm giảm gánh nặng cho Mỹ.
– Mở rộng chiến tranh phá hoại miền Bắc lần thứ hai, tăng cường, mở rộng chiến tranh xâm lược Lào, Campuchia, biến quân đội Sài Gòn thành lực lượng xung kích trên bán đảo Đông Dương dùng người Đông Dương đánh người Đông Dương.
– Dùng thủ đoạn ngoại giao chia rẽ các nước Đông Dương, bắt tay cấu kết với các nước lớn xã hội chủ nghĩa để gây sức ép và cô lập Việt Nam trên trường quốc tế.
– Tăng cường đánh phá miền Bắc bằng không quân và hải quân
– Trong quá trình xâm lược Việt Nam, chiến lược Chiến tranh Việt Nam hóa của đế quốc Mỹ là toàn diện, mở rộng và thâm độc nhất.
+ Toàn diện vì Mỹ đánh ta cả về quân sự, chính trị, ngoại giao, kinh tế. Mở rộng vì không chỉ đánh ta ở miền Nam, rồi mở rộng ra miền Bắc mà ra cả Đông Dương rồi thế giới.
+ Thâm độc vì không chỉ dùng người Việt đánh người Việt, dùng người Đông Dương đánh người Đông Dương mà còn cô lập ta với đồng minh của ta là Liên Xô, Trung Quốc.

Nguồn: https://hoadontiendien.com

Xem thêm bài viết khác: https://hoadontiendien.com/kinh-doanh

10 thoughts on “VIỆT NAM HÓA CHIẾN TRANH VÀ ĐÔNG DƯƠNG HÓA CHIẾN TRANH

  1. Thầy ơi cho e hỏi là hiệp định sơ bộ có phải là hiệp định mang tính quốc tế đầu tiên không ạ. Em có tham khảo ý kiến của chị hợp với a sơn rồi, h muốn tham khảo thêm ý kiến của thầy ạ

  2. thầy ơi em mong chờ vdeo gđ từ sau 75 đến nay ạ!!! yêu thầy nhìuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu

  3. Thầy ơi thầy có thể làm 1 video nói về lực lượng chính trị đóng vai trò gì với các cuộc giải phóng dân tộc từ cmt 8 cho đến chiến dịch hồ chí minh dc k ạ bọn e thấy vấn đề này khó lắm

  4. thầy nhầm xe tăng 390 với 843 rồi thầy
    843 mắc kẹt ở cổng phụ, 390 húc đổ cổng chính

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *