Video hướng dẫn cài win xp chi tiết -TrangCongNghe.Org[Hướng Dẫn] Cài win xp bằng video (chi tiết đến mức k thể chi tiết hơn)

Nguồn:https://hoadontiendien.com/

2 thoughts on “Video hướng dẫn cài win xp chi tiết -TrangCongNghe.Org

  1. mình hỏi chút tại sao khi mình bấm enter ở 2:08 lại báo là bị lỗi k thể chuyển qua bước tiếp bấm F8 được vậy ah?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *