Văn nghệ mừng lễ hội phần 1Đêm văn nghệ chào mừng lễ hội truyền thống thôn Quàn -xã bình Xuyên – Huyện Bình Giang -tỉnh Hải Dương ngày 13 tháng 11 năm Đinh
Dậu 2017
Quay phim: Ngọc Hà

Nguồn:https://hoadontiendien.com/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *