Tuyển tập 22 chuyên đề bồi dưỡng HSG Toán lớp 6 – Toán Thầy Thích (Phiên bản mới)Tuyển tập 22 chuyên đề bồi dưỡng HSG Toán lớp 6 – Toán Thầy Thích (Phiên bản mới). Liên hệ tư vấn và đặt mua tài liệu: 0919.281.916 (Zalo – Thầy Thích).
Phụ lục của bộ tài liệu nâng cao phát triển và bồi dưỡng HSG Toán 6 qua 22 chuyên đề:
+) Chuyên đề 1 – Tập hợp và Đếm số tự nhiên
+) Chuyên đề 2 – Lũy thừa với số mũ tự nhiên
+) Chuyên đề 3 – Dãy số tự nhiên Viết theo quy luật
+) Chuyên đề 4 – Tính chất và dấu hiệu chia hết
+) Chuyên đề 5 – Chữ số tận cùng
+) Chuyên đề 6 – Số nguyên tố – Hợp số
+) Chuyên đề 7 – Số chính phương
+) Chuyên đề 8 – Ước chung lớn nhất và Bội chung nhỏ nhất
+) Chuyên đề 9 – Điểm – Đường thẳng – Đoạn thẳng
+) Chuyên đề 10 – Số nguyên
+) Chuyên đề 11 – Tổng quan về phân số và các bài toán liên quan
+) Chuyên đề 12 – Dãy phân số viết theo quy luật
+) Chuyên đề 13 – Giá trị lớn nhất – Giá trị nhỏ nhất
+) Chuyên đề 14 – Phương pháp giả thiết tạm
+) Chuyên đề 15 – Phương pháp giải toán – Nguyên lí dirichlet
+) Chuyên đề 16 – Phương pháp giải toán lựa chọn
+) Chuyên đề 17 – Phương pháp Logic
+) Chuyên đề 18 – Phương pháp tính ngược từ cuối
+) Chuyên đề 19 – Nguyên lý Bất biến và cực hạn
+) Chuyên đề 20 – Toán chuyển động
+) Chuyên đề 21 – Góc và các bài toán liên quan
+) Chuyên đề 22 – Đồng dư thức
#Toanlop6 #Toannangcaolop6 #Boiduongtoan6 #Toanlop6nangcaotheochuyende #Toan6 #Hoctoanlop6trenmang

Nguồn: https://hoadontiendien.com

Xem thêm bài viết khác: https://hoadontiendien.com/giao-duc

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *