Tiến Quân Ca – Vietnam's National Anthem (VI/EN)“Tiến Quân Ca” (“Marching Song”), also known as the “Army March” and the “Song of Advancing Soldiers”, is the national anthem of Vietnam, both written and composed by Văn Cao in 1944. The “Marching Song” was adopted as the national anthem of North Vietnam in 1945, and was adopted as the national anthem of the new Socialist Republic of Vietnam in 1976, following the reunification of both North Vietnam and South Vietnam at the end of the Vietnam War. Though it has two verses, the first one is mainly sung.
———————————————————-
Tiến quân ca là một bài hát do nhạc sĩ Văn Cao (1923–1995) sáng tác vào năm 1944 và được sử dụng làm quốc ca của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam kể từ năm 1976. Trước đó, Tiến quân ca là quốc ca của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa từ năm 1945 đến năm 1976.

Ngay từ khi ra đời, bài hát được coi là bài hát chính thức của Mặt trận Việt Minh. Trong thời kỳ Cách mạng tháng Tám năm 1945, thay vì “Đoàn quân Việt Nam đi”, những người tham gia Việt Minh thường hát là “Đoàn quân Việt Minh đi”.

Khi được chọn chính thức làm quốc ca, phần lời của Quốc ca đã được sửa đổi khác đôi chỗ so với bản gốc “Tiến quân ca” của Văn Cao. Thông thường, khi cử Quốc ca trong các buổi lễ, chỉ có lời 1 của bài được sử dụng.

Nguồn: https://hoadontiendien.com

Xem thêm bài viết khác: https://hoadontiendien.com/am-nhac

19 thoughts on “Tiến Quân Ca – Vietnam's National Anthem (VI/EN)

  1. NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM MUÔN NĂM
    ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM QUANG VINH MUÔN NĂM
    CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VĨ ĐẠI SỐNG MÃI TRONG SỰ NGHIỆP CỦA CHÚNG TA

  2. 🇪🇬🇨🇳🇬🇮🇹🇭🇬🇾🇻🇳🇲🇲🇬🇲🇱🇦🇬🇧🇫🇴🇵🇬🙏🇯🇵🇰🇭🇲🇾🇨🇳🇵🇭🇧🇳🇬🇱🇬🇺🇲🇨🇸🇦🇸🇬

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *