Thị trấn của quỷ – Devil's Town“Thị trấn của quỷ” (Devil’s Town) gần Nis, nơi sinh của Constantine Đại Đế, nhân vật chủ toạ Giáo hội nghị Nicaea năm 325 đã La Mã hoá Cơ-đốc giáo bởi giáo lý ba ngôi và các thay đổi Luật Chúa theo dân ngoại, ứng nghiệm chính xác lời tiên tri về “con quái thú – vua dữ tợn” của đế quốc thứ tư trong Đa-ni-ên 7:24-25.
Hành trình từ Serbia đi Kosovo, hơn 40 cuộc đại chiến giữa các siêu cường đã diễn ra từ mấy ngàn năm qua trên bán đảo Balkan chiến lược này!

“Devil’s Town” near Nis, birth place of Constantine the Great who chaired the first Council of Nicaea in 325 to romanize christianity by Trinity doctrine and change God’s Law with pagan faiths – the fulfillment of prophesies about “the horrible beast – terrible king” of the fourth empire mentioned in Daniel 7:24-25.
Roadtrip from Serbia to Kosovo. More than 40 bloody wars took place on this strategic Balkan peninsula!

Nguồn: https://hoadontiendien.com

Xem thêm bài viết khác: https://hoadontiendien.com/kinh-doanh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *