Thăm Bến Nhà Rồng – Thành Phố Hôm Nay [HTV9 – 02.09.2014]Chương trình Thành Phố Hôm Nay – Chuyên mục: Chuyển Động
Phát sóng ngày 02.09.2014 trên HTV9 từ 6h30 – 7h00 hàng ngày.
Website: www.thanhphohomnay.com
Admin: Lưu Bình – 0909240983

Nguồn:https://hoadontiendien.com/

One thought on “Thăm Bến Nhà Rồng – Thành Phố Hôm Nay [HTV9 – 02.09.2014]

  1. Theo em đọc trên một bài post là có 5 phòng trưng bày cố định gồm 4 chủ đề và một chuyên đề. Theo thông tin thì có đúng vậy không?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *