Robbey – I Need A Girl (English Version – Live)


Bài này có đoạn đòi hỏi phải chuyển đổi liên tục giữa hát và rap, mà mình thì chẳng phải Taeyang hay G-Dragon. =)) Nhưng rồi cũng thu xong. 😛

I’m tired of being alone
Sick of being single
I think I need me a girl, NOT! =))

Nguồn:https://hoadontiendien.com/

2 thoughts on “Robbey – I Need A Girl (English Version – Live)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *