NHỮNG CÂU CHUYỆN ÍT NGƯỜI BIẾT VỀ BÀI HÁT BẤT HỦ HAPPY NEW YEARLời ca buồn trên nền nhạc vui, hi vọng tươi sáng vào thời khắc hạnh phúc vỡ tan, phát hành sớm nhưng thành công muộn, sáng tác nơi này nhưng nổi tiếng ở nơi khác…đó là những giai thoại về Happy New Year ít người biết đến

Nguồn:https://hoadontiendien.com/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *