Nhat Ky Vang Anh 2-2007.6.22Nhat Ky Vang Anh 2-2007.6.22

Nguồn:https://hoadontiendien.com/

15 thoughts on “Nhat Ky Vang Anh 2-2007.6.22

  1. Thích phim Nhật ký Vàng Anh những năm ấy. Dàn diễn viên trẻ tài năng của Đài Truyền hình VTV ngày ấy.

  2. Hồng Đăng đóng tự nhiên cực ý, k có vẻ gì là đóng phim cả, thích thế. iu iu lắm ý. nhất là đoạn quên lời. :))

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *