Loại bỏ hình nền mờ trong WordLoại bỏ một hình nền mờ trong Word

1. Bấm đúp vào gần phía trên cùng trang để mở khu vực đầu trang

2. Đặt con trỏ của bạn vào hình nền mờ cho đến khi bạn nhìn thấy một mũi tên 4 chiều.

3. Chọn hình nền mờ.

4. Chuột phải chọn Cut hoặc Nhấn phím Delete trên bàn phím của bạn.

5. Lặp lại nếu cần để loại bỏ tất cả các hình nền mờ

Nguồn:https://hoadontiendien.com/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *