Lịch sử 8 – Bài 10-15Lịch Sử 8
Tác giả: Nhiều tác giả
Nhà xuất bản: GIÁO DỤC – 2005
Người đọc: Minh Thành
Xem toàn bộ:
Ebook.chm:
——————————-
Sơ lược sách:
Bài 1: Những cuộc cách mạng tư sản đầu tiên
Bài 2: Cách mạng tư sản Pháp (1789 — 1794)
Bài 3: Chủ nghĩa tư bản được xác lập trên phạm vi thế giới
Bài 4: Phong trào công nhân và sự ra đời của chủ nghĩa Mác
Bài 5: Công xã Pa-ri 1871
Bài 6: Các nước Anh, Pháp, Đức, Mĩ cuối thế kỉ XIX — đầu thế kỉ XX
Bài 7: Phong trào công nhân quốc tế cuối thế kỉ XIX — đầu thế kỉ XX
Bài 8: Sự phát triển của kĩ thuật, khoa học, văn học và nghệ thuật thế kỉ XVIII — XIX
Bài 9: Ấn Độ Thế kỉ XVIII — đầu thế kỉ XX
Bài 10: Trung Quốc giữa thế kỉ XIX — đầu thế kỉ XX
Bài 11: Các nước Đông Nam Á cuối thế kỉ XIX — đầu thế kỉ XX
Bài 12: Nhật Bản giữa thế kỉ XIX — đầu thế kỉ XX
Bài 13: Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 — 1918)
Bài 14: Ôn tập lịch sử thế giới cận đại (Từ giữa thế kỉ XVI đến năm 1917)
Bài 15: Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 và cuộc đấu tranh bảo vệ cách mạng (1917 — 1921)
Bài 16: Liên Xô xây dựng chủ nghĩa xã hội (1921 — 1941)
Bài 17: Châu Âu giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 — 1939)
Bài 18: Nước Mĩ giữa hai cuộc chiến tranh (1918 — 1939)
Bài 19: Nhật Bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 — 1939)
Bài 20: Phong trào độc lập dân tộc ở châu Á (1918 — 1939)
Bài 21: Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 — 1945)
Bài 22: Sự phát triển của khoa học – kĩ thuật và văn hóa thế giới nửa đầu thế kỉ XX
Bài 23: Ôn tập lịch sử thế giới hiện đại (Phần từ năm 1917 đến năm 1945)
Bài 21: Cuộc kháng chiến từ năm 1858 đến năm 1873
Bài 22: Kháng chiến lan rộng ra toàn quốc (1873 — 1884)
Bài 26: Phong trào kháng chiến chống Pháp trong những năm cuối thế kỉ XIX
Bài 27: Khởi nghĩa Yên Thế và phong trào chống Pháp của đồng bào miền núi cuối thế kỉ XIX
Bài 28: Trào lưu cải cách duy tân ở Việt Nam nửa cuối thế kỉ XIX
Bài 29: Chính sách khai thác thuộc địa của thực dân Pháp và những chuyển biến về kinh tế, xã hội ở Việt Nam
Bài 30: Phong trào yêu nước chống Pháp từ đầu thế kỉ XX đến năm 1918
Bài 31: Ôn tập lịch sử Việt Nam từ năm 1858 đến năm 1918
———————————————————————-
Kho sách nói dành cho người mù

Nguồn: https://hoadontiendien.com

Xem thêm bài viết khác: https://hoadontiendien.com/giao-duc

6 thoughts on “Lịch sử 8 – Bài 10-15

  1. có hết bài lịch sử 8 không?
    mk lười học lắm, chỉ cần nghe 2 đến 3 lần là thuộc rồi…
    cảm ơn các bạn nhiều

  2. Cám ơn bạn đã nghe.

    Yea, mình biết là bạn có thể đọc được còn tốt hơn cả bọn mình… nhưng không phải ai cũng đọc được sách đâu bạn… vì cũng có rất nhiều người kém may mắn không thể đọc được sách đó là các bạn khiếm thị… vậy nên kênh của mình nhắm vào giúp các bạn khiếm thị là chính và cũng rất hoan nghênh các bạn không khiếm thị vào ủng hộ nữa bạn ạ.

    Vì vậy khi bạn ghé thăm nghĩa là bạn cũng đang góp phần giúp người khiếm thị có thêm tài liệu học tập rồi đó… Thanks bạn rất nhiều.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *