Hướng dẫn xuất ảnh PNG – ảnh không nền trong photoshopVideo được quay độc quyện bởi tuấn lê

Facebook:

Group support dành cho học viên của lớp:

Thông tin lớp học:
Khóa học phần mềm thiết kế:
Thông tin liên hệ:

Nguồn:https://hoadontiendien.com/

35 thoughts on “Hướng dẫn xuất ảnh PNG – ảnh không nền trong photoshop

  1. Em đang chết dở thì không biết làm sao, gặp ông khó tính mà vớ được vid của anh đây… Ôi ân nhân…

  2. Anh này đọc nút delete mà mình không hiểu được nút đó là gì luôn á, "nút đen de le te", thấy bình luận ở dưới mới hiểu, hic.

  3. Bỏ chọn nhận diện màu tương đồng trên chiếc lá ở 1:05 thì làm thế nào ạ, nhiều khi nó nhận diện sai

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *