Hướng dẫn cài đặt phần mềm PEMIS trong Hệ Điều Hành Windows 7 (32 Bit)Thao tác hướng dẫn phần mềm PEMIS được dự án SREM cấp phát tới tay các đơn vị ở Thanh Hóa vào hồi tháng 5 năm 2012.
Để tải được bộ cài đặt chương trình PEMIS, chúng ta bấm vào đường dẫn sau:

Nguồn:https://hoadontiendien.com/

One thought on “Hướng dẫn cài đặt phần mềm PEMIS trong Hệ Điều Hành Windows 7 (32 Bit)

  1. Cho em hỏi: em đã thực hiện các bước cài đặt đúng theo thứ tự các bước nhưng cài mãi vẫn bị lỗi thông báo như thê này: The SQL Server Service failed to start. For more information, see the SQL Server Books online topics, "How to: View SQL Server 2005 Setup Log Files" and "Starting SQL server Manually". Nhờ anh hướng dẫn giúp. Cảm ơn anh nhiều!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *