Hướng dẫn bỏ mật khẩu đăng nhập trên Windows 8 & 8.1 và 10★ Hướng dẫn

Bước 1 : Windows + R, sau đó gõ “netplwiz”, Enter.
Bước 2 : Một cửa sổ mới hiện ra, chứa các tài khoản Windows của bạn, bỏ tích “Users must enter a user name and password to use this computer”, sau đó nhấn Apply và nhập mật khẩu.
Bước 3 : Khởi động máy tính để kiểm tra.

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

★ Jacky Production:
Facebook →
Twitter →
Mail → nguyenviethoang8.1@hotmail.com.vn

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Enjoy !

P.s: Don’t forget to like, share and subscribing.

Nguồn:https://hoadontiendien.com/

One thought on “Hướng dẫn bỏ mật khẩu đăng nhập trên Windows 8 & 8.1 và 10

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *