Em Đã Buông Tay – Nguyễn Đình Vũ | Video LyricsEm Đã Buông Tay – Nguyễn Đình Vũ [Video Lyrics -Kara]
Link Mp3:
Artist: Nguyễn Đình Vũ

Lyrics:

Người đã hứa với anh những gì?
Chuyện ngày xưa em đã quên hết sao?
Nhớ ngày nào mình còn bên nhau,
đến giờ cũng chẳng bao lâu
Tại sao chỉ mình anh với nỗi đau?
Ngày mình biết cảm giác yêu thật nhiều
là ngày mình biết nỗi nhớ em cũng nhiều
Giờ anh đang nơi đâu?
Cuộc tình mình trôi qua mau,
để còn lại một người chờ đợi em
Dẫu biết yêu em là sai
bởi có lẽ em yêu một ai.
Nếu muốn yêu em thì phải vượt qua
nỗi đau hiện tại…
Hãy cho anh được yêu
và rồi sẽ cho em nụ cười
Nếu có anh sẽ khắc trong tim anh
Bất cứ nơi đâu em đến
thì sẽ có anh đi đằng sau
Nếu có ai bên cạnh em thì anh đứng từ xa nhìn người
Rồi nếu người đó không cho em nụ cười
thì xin em hãy để cho anh
một vị trí trong trái tim em.

Người đã hứa với anh những gì?
Chuyện ngày xưa em đã quên hết sao?
Nhớ ngày nào mình còn bên nhau,
đến giờ cũng chẳng bao lâu
Tại sao chỉ mình anh với nỗi đau?
Ngày mình biết cảm giác yêu thật nhiều
là ngày mình biết nỗi nhớ em cũng nhiều
Giờ anh đang nơi đâu?
Cuộc tình mình trôi qua mau,
để còn lại một người chờ đợi em
Dẫu biết yêu em là sai
bởi có lẽ em yêu một ai.
Nếu muốn yêu em thì phải vượt qua
nỗi đau hiện tại…
Hãy cho anh được yêu
và rồi sẽ cho em nụ cười
Nếu có anh sẽ khắc trong tim anh
Bất cứ nơi đâu em đến
thì sẽ có anh đi đằng sau
Nếu có ai bên cạnh em thì anh đứng từ xa nhìn người
Rồi nếu người đó không cho em nụ cười
thì xin em hãy để cho anh
một vị trí trong trái tim em.

Dẫu biết yêu em là sai
bởi có lẽ em yêu một ai.
Nếu muốn yêu em thì phải vượt qua
nỗi đau hiện tại…
Hãy cho anh được yêu
và rồi sẽ cho em nụ cười
Nếu có anh sẽ khắc trong tim anh
Bất cứ nơi đâu em đến
thì sẽ có anh đi đằng sau
Nếu có ai bên cạnh em thì anh đứng từ xa nhìn người
Rồi nếu người đó không cho em nụ cười
thì xin em hãy để cho anh
một vị trí trong trái tim em.

Nguồn: https://hoadontiendien.com

Xem thêm bài viết khác: https://hoadontiendien.com/am-nhac

5 thoughts on “Em Đã Buông Tay – Nguyễn Đình Vũ | Video Lyrics

  1. Bạn ơi, bạn còn effect sub của video này không share mình với . Thanks ! e mail : khakaka7@gmail.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *