đánh số trang bất kỳ trong word, vẽ hình, làm nhã vở, number any page in wordThường xuyên làm việc với việc soạn thảo Word chắc hẳn các bạn biết cách đánh số trang cho cả văn bản Word. Nhưng với những tài liệu như các luận văn, đồ án.. những phần mục lục, mở đầu hay kết thúc thường sẽ không đánh số trang các trang đó mà sẽ chỉ đánh số trang trong phần nội dung.

Vậy làm sao để có thể đánh những trang bất kỳ mình muốn và bỏ qua không đánh những trang mình không muốn. Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn các bạn cách đánh số trang bất kỳ trong Word.
Regularly working with Word editing, you probably know how to type pages for Word documents. But with documents such as essays, blueprints … indexed sections, opening or ending will usually not number those pages but will only number the pages in the content.

So how can you type any page you want and skip without hitting the pages you don’t want. The following article will show you how to number any page in Word.

Nguồn:https://hoadontiendien.com/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *