[Đang dịch phụ đề tiếng Việt] Peter Thiel dạy cách khởi nghiệp thông qua quyển sách ZERO TO ONE[Đang dịch phụ đề tiếng Việt] Peter Thiel dạy cách khởi nghiệp thông qua quyển sách ZERO TO ONE (KHÔNG ĐẾN MỘT)

Follow Huỳnh Hữu Tài và WeTransform tại đây:
Facebook:
Website:
YouTube:
Instagram:
Slideshare:
Medium:
Issuu:
Tiki:
Shopee:
Email: tai@wetransform.vn

Danh sách 10 cuốn sách do Huỳnh Hữu Tài và nhóm WeTransform dịch, liên kết xuất bản:
1. Cuộc cách mạng nền tảng (Platform Revolution):
2. Cuộc dịch chuyển đại dương xanh (Blue Ocean Shift):
3. Chiến lược dữ liệu (Data Strategy):
4. Deep Learning – Cuộc Cách Mạng Học Sâu (The Deep Learning Revolution):
5. Inbound Marketing (Inbound Marketing):
6. Quyền lực mới (New Power):
7. Câu chuyện iPhone (The One Device):
8. Platform ứng dụng (Platform: Get noticed in a noisy world):
9. Tăng trưởng thần tốc (Blitzscaling):
10. Ứng dụng trí tuệ nhân tạo để dẫn đầu (AI in Practice):

Nguồn: https://hoadontiendien.com

Xem thêm bài viết khác: https://hoadontiendien.com/giao-duc

2 thoughts on “[Đang dịch phụ đề tiếng Việt] Peter Thiel dạy cách khởi nghiệp thông qua quyển sách ZERO TO ONE

  1. Hay Thiel why don't you tell us the real story of the origin of facebook like how you knew it was
    stolen
     https://americans4innovation.blogspot.com/2016/04/hillary-server-gate-covered-up-by-fbi.html

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *