Cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng – mối quan hệ biện chứng

Chắc chắn không dưới một lần, bạn đã được nghe tới cơ sở hạ tầng, kiến trúc thượng tầng. Vậy cơ sở hạ tầng là gì? Kiến trúc thượng tầng là gì? Mối quan hệ giữa cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng như thế nào cùng với sự vận dụng của chúng ở Việt Nam hiện nay ra sao?

Cơ sở hạ tầng là gì?

Cơ sở hạ tầng là gì?
Cơ sở hạ tầng là gì?

Cơ sở hạ tầng là khái niệm dùng để chỉ toàn bộ những quan hệ sản xuất hợp thành cơ cấu kinh tế của xã hội. Nó phản ánh chức năng xã hội, các quan hệ xã hội, quan hệ sản xuất với tư cách là cơ sở kinh tế của các hiện tượng xã hội. Bởi, mỗi hình thái kinh tế – xã hội sẽ có một kết cấu kinh tế đặc trưng. Chúng là cơ sở hiện thực, hình thành trong quá trình sản xuất vật chất xã hội.

Kiến trúc thượng tầng là gì?

Kiến trúc thượng tầng là gì?
Kiến trúc thượng tầng là gì?

Kiến trúc thượng tầng là toàn bộ những hiện tượng của xã hội. Chúng biểu hiện tập trung đời sống tinh thần của xã hội, những quan điểm, tư tưởng của hình thái kinh tế – xã hội được hình thành trên một cơ sở hạ tầng nhất định. Xem thêm dự án hado centrosa meeyland một trong những dự án được nhiều khách hàng tìm mua hiện nay.

Mối quan hệ biện chứng giữa cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng

Cơ sở hạ tầng, kiến trúc thượng tầng có mối quan hệ biện chứng với nhau, không thể tách rời. Trong đó, cơ sở hạ tầng sẽ đóng vai trò quyết định tới kiến trúc thượng tầng. Còn kiến trúc thượng tầng lại là phản ánh thực chất của cơ sở hạ tầng.

Trong mối quan hệ biện chứng này, sự phát triển của cơ sở hạ tầng sẽ ảnh hưởng và đóng vai trò quyết định tới kiến trúc thượng tầng. Còn kiến trúc thượng tầng cần phải đảm bảo sự phù hợp về tính chất, trình độ phát triển của cơ sở hạ tầng. Do đó, có thể thấy, cơ sở hạ tầng nào sẽ đi cùng với kiến trúc thượng tầng ấy.

Cơ sở hạ tầng, kiến trúc thượng tầng có mối quan hệ biện chứng, chặt chẽ với nhau
Cơ sở hạ tầng, kiến trúc thượng tầng có mối quan hệ biện chứng, chặt chẽ với nhau

Sự vận dụng biện chứng giữa cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng ở Việt Nam hiện nay

Việt Nam chúng ta đang trong thời kỳ quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội. Đây là một giai đoạn lịch sử chuyển tiếp. Cơ sở hạ tầng mang tính chất quá độ với nhiều thành phần kinh tế đan xen nhau. Trong khi đó, kiến trúc thượng tầng lại có sự đối kháng về tư tưởng. Do đó, nước ta gặp rất nhiều khó khăn trong thời kỳ này.

Kiến trúc thượng tầng xã hội chủ nghĩa phản ánh cơ sở hạ tầng của xã hội chủ nghĩa. Do đó, sự thống trị về chính trị, tinh thần Nhà nước phải được thực hiện thông qua các biện pháp kinh tế, từng bước xã hội hóa nền sản xuất.

Mối quan hệ giữa cơ sở hạ tầng, kiến trúc thượng tầng rất biện chứng, khăng khít và không thể tách rời. Do đó, Đảng, Nhà nước khi xem xét, cải tạo xã hội phải nhận thức rõ vai trò của 2 yếu tố này, tập trung đổi mới kinh tế, đáp ứng được những đòi hỏi cấp bách của nhân dân.

Trên đây, bđs Meeyland đã giúp bạn hiểu rõ hơn về cơ sở hạ tầng, kiến trúc thượng tầng. Hy vọng thông qua chia sẻ này, bạn có thêm nhiều kiến thức bổ ích, nâng cao tầm nhìn của mình! 

Nguồn: https://hoadontiendien.com/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *