Clip: Hướng dẫn loại bỏ dấu tiếng Việt trong ExcelKhi sử dụng Excel, bạn sẽ gặp một số yêu cầu chuyển các tên tiếng Việt có dấu sang không dấu. Trong trường hợp này, người dùng thường mất thời gian gõ lại những tên này. Clip sau đây sẽ hướng dẫn loại bỏ dấu tiếng Việt trong Excel.

Nguồn:https://hoadontiendien.com/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *