CHÍNH SÁCH KHAI THÁC THUỘC ĐỊA THỰC DÂN PHÁP P2[ File PDF Chương V, Chương VI Bài Giảng và Video Tham Khảo ]
Môn Học: Đường Lối Cách Mạng Của Đảng Cộng Sản Việt Nam – Giảng Viên: Thạc Sỹ: Đỗ Lâm Hoàng Trang
A. PDF – Chương 5: Đường Lối Xây Dựng Nền Kinh Tế Thị Trường Định Hướng Xã Hội Chủ Nghĩa – Trang 143. Link chi tiết tại:
B. PDF – Chương 6: Đường Lối Xây Dựng Hệ Thống Chính Trị – Trang 177. Link chi tiết tại:
C. Video Hồ Chí Minh 1 Hành Trình – Phần 1: Link tại:
D. Video Chính Sách Khai Thác Thuộc Địa Lần 2 Của Thực Dân Pháp (P1). Link tại:
E. Video Chính Sách Khai Thác Thuộc Địa Lần 2 Của Thực Dân Pháp (P2). Link tại:
F. Video – Hồ Chí Minh Chân Dung 1 Con Người. Link tại:
Chúc Anh/Chị 1 ngày nhiều an lành và sức khỏe.

Nguồn: https://hoadontiendien.com

Xem thêm bài viết khác: https://hoadontiendien.com/giao-duc

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *