Chỉ 1/7 chung cư Hà Nội mua bảo hiểm cháy nổ | VTC9VTC9 | Trên toàn địa bàn TP Hà Nội, con số hiện chỉ có 179 chung cư trong tổng số 718 chung cư mua bảo hiểm cháy nổ theo quy định.

——————–
📢 Tải ứng dụng VTC Now tại 🏷️ (Android) 🏷️ (iOS)

Nguồn:https://hoadontiendien.com/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *