Cài win 7 bằng USB không cần phần mềm bên thứ 3Cài win 7 bằng USB không cần phần mềm bên thứ 3
Dùng phần mềm của bên thứ 3 thì nó cũng là những công đoạn để tạo ra những file boot cần thiết cho USB nhưng nếu không tải ở nơi có nguồn gốc đáng tin cậy thì nguy hiểm. Dùng cmd có sẵn trong window thì phải nhớ những câu lệnh rườm rà. Cái nào cũng có cái ưu riêng và nhược riêng. Ai thích cái nào thì xào cái đó mà thôi.

Nguồn:https://hoadontiendien.com/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *