Cách bỏ gạch chân màu xanh đỏ khi soạn thảo word….Xóa gạch chân trong Word, bỏ dấu gạch đỏ và xanh dưới chữ .
Bài viết giới thiệu chi tiết:
Xóa bỏ dấu gạch chân màu đỏ và màu xanh trong Word .
Chữ bị gạch màu bên dưới khi soạn văn bản.
Khắc phục lỗi chữ bị gạch chân trong word 2010 2013.
Tắt dòng kẻ đỏ dưới chân chữ trong Word

Nguồn:https://hoadontiendien.com/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *