BÔNG HỒNG CÀI ÁO – ĐẠO TỪ VU LAN – THẮNG ĐỨC ĐẠO TRÀNG PL 2563Ngày 01 tháng Bảy, Kỷ Hợi (04/08/2019), Thắng Đức Đạo Tràng, Luân Đôn, Anh Quốc tổ chức : “ĐẠI LỄ VU LAN PL 2563”. Nhân dịp Vu Lan, mỗi người được cài đóa hoa hồng trên ngực. Thật hạnh phúc thay cho những ai còn cha còn mẹ trên đời. Nghĩa là khi ấy ta có một vùng trời bình yên. Xin hãy trân trọng điều đó. Và giờ khắc này đây, hãy cài lên ngực áo một đóa hồng đỏ thắm. Hoa hồng cài lên áo nơi trái tim là biện minh cho sự sống của con người rất cần đến tình thương. Hoa hồng là biểu hiện cho tình thương yêu bất diệt, là tình thương lớn của cha và mẹ ban cho con. Màu ấy như một điều nhắc nhở để ta nhớ về nguồn về cội về những thâm ân to lớn của mẹ cha mà ta phải phụng dưỡng đáp đền. Màu hồng nhớ màu hồng thương, màu hồng đã gói trọn vấn vương bởi lo lắng tảo tần cho ta vì ta tất cả. Xin bạn hãy giữ gìn và nâng niu đường bao giờ làm phai nhạt hãy yêu thương và lo lắng cho người.
HT Thích Tánh Thiệt ban đạo từ Vu Lan, nhắc nhở về Hiếu Hạnh và Báo Hiếu.Hòa Thượng Tánh Thiệt nhán mạnh về quá trình tu học và quá trình huấn luyện trong Thiền môn của Ni Sư Trụ Trì Thắng Đức Đạo Tràng và mong mỏi mọi người chung tay góp sức xây dựng đạo tràng.
Còn nếu bạn bất hạnh vì đã mất mẹ mất cha, xin hãy lặng lẽ cài lên ngực áo của mình đóa hoa buồn trinh trắng. Bạn hãy cài hoa và hướng nguyện về cha mẹ mình bằng tất cả những gì thiêng liêng và cao cả nhất.

Nguồn: https://hoadontiendien.com

Xem thêm bài viết khác: https://hoadontiendien.com/lam-dep

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *