BỐ CỤC: Tỷ lệ vàng trong nhiếp ảnh với ảnh minh họa của DuyanhCon số bí ẩn: Fibonacci – Với hầu hết các nhà nhiếp ảnh, khám phá quy tắc phần ba được xem như một bước tiến dài.
Thường thì những hình ảnh đã chụp , hầu hết đều được đặt ngay vào giữa khung hình, vì điểm
“lấy nét tự động” của máy ảnh nằm ngay ở giữa. Quy tắc phần ba giúp ta vượt lên trên,
khi quyết định đặt chủ thể không còn ngay giữa nữa, mà có thể đặt bên phải hoặc trái,
dưới hoặc trên.
duyanhphoto.com

Nguồn:https://hoadontiendien.com/

3 thoughts on “BỐ CỤC: Tỷ lệ vàng trong nhiếp ảnh với ảnh minh họa của Duyanh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *