Bán đảo Triều Tiên với triển vọng hòa bình – Phần 1Bán đảo Triều Tiên – vùng đất nỗi đau chịu sự chia cắt suốt 65 năm qua từ thời kỳ đầu của chiến tranh lạnh – nay tiếp tục là tâm điểm thu hút sự chú ý của thế giới trong thế kỷ XXI. Vậy những nguyên nhân sâu xa nào đã đẩy bán đảo Triều Tiên vào cuộc khủng hoảng hạt nhân trong suốt hơn 25 năm qua? Câu trả lời không có cách nào khác hơn là một giải pháp ngoại giao hòa bình cho vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên. Cả thế giới ủng hộ một bán đảo Triều Tiên hòa bình và không có vũ khí hạt nhân, nhưng con đường phía trước vẫn còn đầy khó khăn và thách thức.

Nguồn:https://hoadontiendien.com/

3 thoughts on “Bán đảo Triều Tiên với triển vọng hòa bình – Phần 1

  1. Không hề muốn triều tiên giải trừ hạt nhân..để cấm vận cho triều tiên nghèo đói thêm mấy thập kỉ nữa..nó mà mở cửa sẽ hút hết đầu tư của việt nam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *