Bài 1 : Hướng Dẫn Loại Bỏ Gạch Đỏ Khi Soạn Thảo Văn Bản Trong Word



Gạch chân đỏ dưới chữ trong word làm bạn rất khó chịu khi soạn thảo văn bản. Làm sao để loại bỏ những dấu gạch đỏ dưới chân chữ khi soạn thảo văn bản. Sau đây mình sẽ hướng dẫn các bạn cách thực hiện thủ thuật này,nó rất đơn giản và hữu ích.

Email : congnghethongtin365@gmail.com

Nguồn:https://hoadontiendien.com/

3 thoughts on “Bài 1 : Hướng Dẫn Loại Bỏ Gạch Đỏ Khi Soạn Thảo Văn Bản Trong Word

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *