65 Câu hỏi và đáp án xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm65 Câu hỏi và đáp án xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm cho chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất thực phẩm, kinh doanh
Đối với loại hình sản xuất – kinh doanh thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế theo thông tư liên tịch Số 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT
Tham khảo: Hoặc

Nguồn:https://hoadontiendien.com/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *